ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอน (อ่าน 164) 03 พ.ย. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พ.ย. 2561 (อ่าน 179) 23 ต.ค. 61
คณะกรรมการ กตปน. ตรวจประเมินโรงเรียนด้านวิชาการ (อ่าน 200) 20 ก.ค. 61
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 (อ่าน 351) 11 พ.ย. 60
วันที่ 10 พ.ย.59 นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมเยี่ยมนักเรียนมอบเงินทุนอาหารกลางวั (อ่าน 352) 12 พ.ย. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 374) 27 ต.ค. 59
กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคมดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในวันที่ 6 ก.ค. 59 เพื่อหาตัวแทนแข่งระดับเ (อ่าน 409) 04 ก.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นี้ (อ่าน 451) 03 พ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ (อ่าน 500) 18 ก.พ. 59
วันนี้ศึกษานิเทศก์ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกับการติว O-NET ของโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม (อ่าน 446) 09 ก.พ. 59
เชิญชวนแต่งไทยเนื่องในวันงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 15 ม.ค.59 - 21 ก.พ. 59 เป็นต้นไป (อ่าน 413) 16 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 21 - 24 ธันวาคม 2558 (อ่าน 455) 16 ธ.ค. 58
เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อ่าน 434) 11 ธ.ค. 58
5 ธันวาคม 2558 เชิญชวนคณะครูและบุคลกรร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิ (อ่าน 343) 04 ธ.ค. 58
เวลา 15.30 น. ศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 351) 02 ธ.ค. 58
1 ธ.ค.58 เวลาประมาณ 13.30 น.คณะกรรมการ(ก.ต.ป.น.)ได้มาติดตามประเมินผลที่โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม (อ่าน 366) 01 ธ.ค. 58
วันนี้ 30 พ.ย. 58 ผู้จัดการธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม (อ่าน 377) 30 พ.ย. 58
ขอให้ครูประจำชั้นทุกชั้นส่งแบบสรุปการอ่านในวันจันทร์ที่ 30 พ.ย.58 นี้เพื่อนำส่งเขตพื้นที่ต่อไป (อ่าน 460) 29 พ.ย. 58
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ bike for Dad" (อ่าน 321) 29 พ.ย. 58