ผู้บริหาร

นายวิเชียร เพ็รชไม้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม 036-491372